Czech cities
Foreign cities

Kaviareň-bar Rotunda Spiegelsaal

Kalinčiakova 14

Kultúrna pamiatka rotunda Spiegelsaal je situovaná mimo stredovekých hradieb Trnavy. V roku 1792 ju dal postaviť šľachtic chorvátskeho pôvodu Jozef Skolonič. Podnetom pre vznik stavby, ktorá bola postavená na konci záhrady ako záhradný pavilón, bol nový životný štýl meštianskeho obyvateľstva, vytvárať po vzore šľachtických sídiel letohrádky, okrasné záhrady s cudzokrajnými rastlinami.

Trvalo 222 rokov, kým tento nezvyčajný architektonický objekt otvoril dvere návštevníkom. V roku 2012 bol realizovaný reštaurátorský výskum, ktorý odhalil vzácnu nástennú maľbu. Maľba vytvára ilúziu priestoru, ktorá má návštevníkovi navodiť dojem, že stojí v záhradnom altánku, ktorý je obrastený popínavou rastlinou. V klenbe na strope sa objavuje exotická fauna. Po ukončení reštaurovania sa realizovala prístavba priestoru. Prístavba umožnila historickému objektu, ktorý je limitovaný svojim komorným priestorom, zabezpečiť reálne využitie. V roku 2014 objekt získal definitívnu podobu, keď tu vznikli kaviareň-bar s rovnomenným názvom Rotunda Spiegelsaal. Bola tak vytvorená symbióza historickej kultúrnej pamiatky so súčasnou architektúrou, ktorá zdôrazňuje genius loci pamiatky.

www.spiegelsaal.sk