Czech cities
Foreign cities

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry

Námestie sv. Mikuláša 10

Renesančnú budovu  dal postaviť v roku 1561 ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh ako bohoslovecký seminár a kolégium. Dodnes je nazývaná Oláhovým seminárom. Ešte nedokončená stavba vyhorela pri požiari v roku 1566. V roku 1590 budovu opravili, ale ako seminár už neslúžila. V rokoch 1619 až 1919 bola útulkom pre kňazov, neskôr v nej bola kapitulská knižnica. Západoslovenské múzeum v budove  po rekonštrukcii v roku 1979 zriadilo Múzeum knižnej kultúry. Nachádza sa v nej expozícia venovaná životu a tvorbe sochára Williama Schiffera a výstavy zamerané na knižnú kultúru.

 www.zsmuzeum.sk