Czech cities
Foreign cities

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

História Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 27. februára 1927. Dnes je to najväčšia verejná knižnica v Trnavskom samosprávnom kraji. Od roku 1952 sídli v budove bývalej banky, ktorú projektoval a postavil významný slovenský architekt Michal Milan Harminc v roku 1914. V roku 2013 bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Celých sto rokov sa budova zachovala v takmer pôvodnom historickom stave. Až v posledných rokoch sa pristúpilo k rekonštrukcii. Začalo sa strechou, pokračovalo sa výmenou okien, dverí a obnovou fasády. V príjemnom prostredí záhrady za budovou sa konajú v letných mesiacoch stretnutia s knihou, literatúrou a hudbou.

 www.kniznicatrnava.sk