upoutavka 2020

Česká města
Zahraniční města

Hlávkova kolej

Jenštejnská 1966/1
Praha 2
logo_CVUT.jpg

Hlávkova kolej je kulturní památkou. Kolej byla otevřena v roce 1904. Více než 200 studentů mohlo využívat knihovnu či hernu, povinná byla výuka šermu a alespoň jednoho cizího jazyka. Každý ubytovaný musel dosahovat nejlepších studijních výsledků, jinak byl z koleje vyloučen. Jedním ze studentů, který zde byl ubytován, byl i Jan Opletal. Právě jeho pohřeb v listopadu roku 1939 byl záminkou pro nacisty, aby uzavřeli všechny vysoké škol.