upoutavka 2020

Česká města
Zahraniční města

Opatství Emauzy

Vyšehradská 49
Praha 2
znak v barvě.JPG

 Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Opatství je jednou z významných fundací Karla IV. Z Karlovy doby se dochovala především křížová chodba s původní malířskou výzdobou. V 80. letech 19. století zachránilo klášter před zrušením osídlení benediktiny. V roce 1945 byl klášter poškozen při náletu, obnova průčelí kostela proběhla v 60. letech 20. století. Benediktinský řád se do Emauz vrátil v roce 1990.