upoutavka 2020

Česká města
Zahraniční města

Kaple svatého Kříže u svatého Apolináře v Praze

Apolinářská 18
Praha 2
Výstřižek.PNG

Kaple sv. Kříže u Apolináře. Kaple vznikla v roce 1875 jako součást areálu Zemské porodnice stavitele a architekta Josefa Hlávky a je z architektonického hlediska nejzajímavější částí budovy. Malířská výzdoba pochází z roku 1902. Po komunistickém převratu byla uzavřena a sloužila jako skladiště. Zrestaurována byla v r. 1997, kdy zde byla současně odhalena socha Josefa Hlávky jako dar Hlávkovy nadace zdejšímu ústavu.