Česká města
Zahraniční města

Má inkoustová léta

Novela s velkým nadhledem a humorem vykresluje autorčiny vzpomínky na bochovické prázdniny a tamní romskou komunitu. Současně se ale velmi kriticky vyjadřuje k některým negativním jevům, například k tradičně podřízenému postavení romských žen, a reflektuje i širší rámec společenského dění, mimo jiné bezprávné postavení romských žáků ve většinovém vzdělávání, nebo i to, jakým způsobem romská komunita prožívala okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.