Česká města
Zahraniční města

Návrat karavel

C-A-RGB.jpg

V prolínajících se příbězích, v nichž se mísí realita s fikcí a historie se současností ukazuje tento román Portugalsko mezi pochybnou slávou minulosti, nestabilitou přítomnosti a nejistou budoucností. Dopad koloniálního traumatu i chaosu provázejícího přechod od totalitního režimu k demokracii v roce 1974 na další vývoj země se promítá do obrazu Lisabonu jako města bídy a špíny, bez naděje pro navrátilce a pro masy Afričanů obývajících slumy. Fragmentární stavba, nezkrotná představivost, v níž kontrastují drsné obrazy s poetickými a čerpající současně z různých prostředí, zejména však z moře a mořeplaveb, i výrazové prostředky řadí knihu mezi pozoruhodná díla současné světové prózy.

 

Překlad: Marie Havlíková, Garamond 2018