Česká města
Zahraniční města

Polský institut

Karlova 27
Staré Město
LOGO_IP_RED.jpg

Středověká budova skrývá půvabné patio se vzrostlou okrasnou slivoní a balkony orientovanými do vnitřního dvora. V 1. patře můžeme obdivovat původní gotickou nástěnnou malbu na svou dobu netypicky zobrazující světské téma, tzv. „dvorského románu“. Neznámý malíř v polovině 14. století zachytil hostinu, krále s královnou a rytířský turnaj.

 

Kapacita: 50

Bezbariérový přístup

WC